Výhody použití TOGlicu ve výuce ?

Tablety ve výuce nemusí být jen o frontální výuce a jednoúčelových aplikacích.
TOGlic Vám nabízí výukové aktivity pro týmovou spolupráci ve třídě a rozvoj komunikačních dovedností dětí.

 

Proč začít používat TOGlic

TOGlic vznikl na základě praktických zkušeností učitelů z reálných vyučovacích hodin. Jedná se o unikátní software – pomůcku učitele, která rozvíjí vzájemnou komunikaci a fyzickou spolupráci mezi žáky a využívá při tom libovolný hardware, který máte ve třídě k dispozici. Soubor 15 zajímavých výukových aktivit umožní procvičit učivo v hodině atraktivní formou, žáci budou nadšení a vy si užijete pocit vydařené hodiny.


 

TOGLIC_příprava

Snadná příprava, radostná výuka

Nechte se okouzlit maximální jednoduchostí TOGlicu. Během minuty přihlásíte sebe i žáky a můžete začít s výukou. Bavit vás bude už příprava aktivit, protože vše uděláte rychle a přehledně. Odpadne rozdávání a sbírání různých kartiček a další čas ušetříte při vyhodnocování výsledků a odpovědí. A hlavně – výuka bude žáky i vás bavit 🙂

 

 


wt-2Přizpůsobte výuku reakcím žáků

Zkoušení u tabule, písemky a testy jsou běžným způsobem zjišťování stavu znalostí žáků a pochopení učiva. TOGlic vám umožní tuto práci posunout ještě dál a případné nedostatky nejen okamžitě zjistit, ale rovnou se na ně v navazující aktivitě zaměřit a znovu je procvičit. Nástroje pro získání zpětné vazby od žáků nabízí většina aktivit TOGlicu.

 

 


wt-1Podpora inkluze

TOGlic přináší do hodin zajímavé možnosti v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci při řešení úloh pracují svým tempem a objevují taková řešení, která odpovídají jejich schopnostem a možnostem. Týmové aktivity oproti tomu podporují socializaci a rozvíjejí sociální kompetence žáků. Při práci v týmech si žáci pomáhají a společně hledají řešení.

 

 

 


TOGl_metodickaMetodická podpora

Uvědomujeme si, že každý začátek je těžký. Ve spolupráci s řadou zkušených učitelů jsme pro vás připravili metodické karty plné inspirace a nápadů, jak můžete výukové aktivity ve výuce využít. Popsány jsou konkrétní příklady, které byly použity v hodinách a vy si je můžete hned vyzkoušet a rovnou využít ve třídě. Nebo se nechte třeba jen inspirovat pro vaši vlastní práci.