Ceník a srovnání účtů

Ceník a srovnání účtů TOGlicu

Portál TOGlic nabízí tři typy účtů.

ZÁKLADNÍ ÚČET je bezplatný účet, se kterým využijete všechny aktivity TOGlicu. Získáte nástroje pro přípravu sad. Veškeré funkce pro tisk a sdílení aktivit. Připravené sady také můžete rozeslat na max. 2 zařízení. Ve třídě s interaktivní tabulí tak máte TOGlic úplně zadarmo :-).

UČITELSKÝ ÚČET je určen pro jednotlivce. Oproti základnímu účtu není žádné omezení na počet připojených zařízení.

ŠKOLNÍ ÚČET je určen pro všechny učitele v rámci jedné organizace/školy a odpovídající počet jejich žáků. Učitelé mohou plně využívat výukové aktivity a zároveň mají přístup k archivu výsledků svých žáků. Získáte také nástroj pro sdílení připravených sad mezi kolegy.

 

Toglic_cenik

Pořízení učitelského nebo školního účtu TOGlic je řešeno formou ročního předplatného služby. Nákup je možné realizovat prostřednictvím obchodních partnerů.